Informatici VU leveren meest betrouwbare besturingssysteem

Andrew S. Tanenbaum ontwikkelde systeem dat niet kan crashen

Prominent wetenschapper en wereldwijd bekend informaticus Andrew S. Tanenbaum van de Vrije Universiteit
Amsterdam ontwikkelde met zijn onderzoeksgroep een besturingssysteem dat zichzelf kan herstellen als een
fout optreedt en dat moeilijk te hacken is. Het systeem, MINIX 3.3.0, bestaat uit slechts 12.700 regels
programmeercode, wat piepklein is vergeleken met de miljoenen regels code in de meest gebruikte
besturingssystemen. Veilige besturingssystemen zijn van groot maatschappelijk belang omdat ze nodig zijn
om kritische systemen zoals die van ziekenhuizen, kernreactors, banken en vliegvelden te laten draaien.
Deze systemen moeten 24 uur per dag operationeel zijn en zonder problemen blijven draaien, zelfs als het
systeem een upgrade krijgt. Tanenbaum ontwikkelde een gratis en ‘open-source’ besturingssysteem dat aan
deze voorwaarden voldoet.

Commerciële toepassing van het systeem
Het MINIX-systeem van Tanenbaum komt voort uit een project dat oorspronkelijk was bedoeld om studenten
de principes van besturingssystemen te leren, maar na de toekenning van een Europese beurs van 2,5
miljoen euro in 2008 richtte het project zich op de commerciële toepassing van het systeem. Deze week
wordt versie 3.3.0 gelanceerd, het trotse resultaat van jaren hard werk. In 2008 kende de European Research
Council een onderzoeksbeurs van 2,5 miljoen euro toe aan VU-hoogleraar Tanenbaum voor het maken van
een betrouwbaar besturingssysteem. Het staat zowel individuele gebruikers als bedrijven vrij het systeem te
gebruiken in producten zonder royalty’s te hoeven betalen en zonder eventuele wijzigingen aan het systeem
vrij te hoeven geven aan concurrenten. Tanenbaum werkt al lang aan MINIX. Versie 1 kwam in 1987 uit en
was oorspronkelijk bedoeld om les in besturingssystemen te geven.

Voordelen MINIX

MINIX 3.3.0 is een solide, commercieel levensvatbaar product, met een aantal belangrijke eigenschappen:

• De kern van het systeem is zeer klein (12.700 regels code) vergeleken met de miljoenen regels code
waar andere populaire besturingssystemen op draaien.
• De rest van het besturingssysteem werkt met geïsoleerde, beschermde processen, wat de beveiliging
supersterk maakt.
• De stuurprogramma’s zijn allemaal aparte beschermde processen.
• Mocht er een crash optreden in een van de stuurprogramma’s, dan herstart het systeem dit
stuurprogramma automatisch, zonder dat de draaiende applicaties hier iets van merken.• Dit betekent dat MINIX 3.3.0 zelfhelend is; een eigenschap die verreweg de meeste andere systemen
niet hebben
• Voor applicaties biedt MINIX een gebruikersomgeving waar veel hedendaagse software mee kan
samenwerken

 

 

bron: vu.nl

Posted on september 20, 2014 in Innovatie

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top